[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przekazanych przez mnie w tym formularzu w celu informowania mnie o usługach za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.
Administratorem podanych danych jest Nanowo sp. z o.o. z siedzibą we Wroclawiu pod adresem ul. Grabiszyńska 241E, 53-234 . Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nanowo (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.
------------------------------------------------------------------------------------------

[UKR] Я даю згоду на обробку та спільне використання персональних даних,
наданих мною в цій формі для інформування мене
про послуги по електронній пошті, телефону або текстове повідомлення.
Згода може бути відкликано в будь-який час.

Адміністратором наданих даних є Nanowo sp.z o.o. у Вроцлаві
на вул. Грабішінская 241Е, 53-234.
Персональні дані будуть оброблятися в контактних цілях і для подання пропозиції
на основі законного інтересу Nanowo (art. 6 (1) lit f RODO), яка з'являється у відповідь
на питання, поставлене через контактну форму.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

[RU] Я даю согласие на обработку и совместное использование персональных данных, предоставленных мною в этой форме для информирование меня о услугах по электронной почте, телефону или текстовое сообщение. Согласие может быть отозвано в любое время.
Администратором предоставленных данных является Nanowo sp.z o.o. во Вроцлаве
на ул. Грабишинская 241Е, 53-234.
Персональные данные будут обрабатываться в контактных целях и для представления предложения
на основе законного интереса Nanowo (art. 6(1) lit f RODO), которая появляется в ответ
на вопрос, заданный через контактную форму.

------------------------------------------------------------------------------------------

[ENG] I consent to the processing and sharing of personal data,
provided by me in this form to inform me about services by email, phone or text message.
Consent may be revoked at any time.

The administrator of the data provided is Nanowo sp.z o.o. in Wroclaw
on the street Grabishinskaya 241E, 53-234.
Personal data will be processed for contact purposes and to submit proposals.
based on the legitimate interest of Nanowo (art. 6 (1) lit f RODO), which appears in response
to the question asked through the contact form.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------